top of page

PRAVIDLA

Streetball je městská forma basketballu, která se dnes hraje na hřištích a tělocvičnách po celém světě. Obvykle je použita jedna strana hřiště, ale jinak jsou pravidla hry velmi podobná těm z profesionálního basketbalu. Počet hráčů v jedné hře se může pohybovat od jednoho útočníka na jed­noho obránce (známé také jako one on one neboli mano a mano) až k dvěma týmům po pěti hráčích v každém z nich. Samotná hra dává větší důraz na hru jeden na jednoho, kde jeden je útoč­ník a druhý obránce.

Určité porušení pravidel tradičního basketbalu se zde vůbec neřeší, jako je například nesený balon. Styl je často rozhodujícím faktorem pro to, co je ve streetballu v pořádku a co není. Jestliže to dobře vypadá, tak to je v pořádku. V tomto smyslu je streetball více o umění se předvést.

Avšak pravidla se liší a někdy se můžou lišit výrazně, podle hřiště na kterém se hraje. Téměř neměnné je pravidlo zvané „Call your own foul“, což znamená „zahlas svůj faul“. To znamená, že hráč který věří, že byl faulovaný zahlásí „Faul!“ a hra bude zastavena a míč dostane družstvo faulova­ného hráče. Etiketa toho co zahrnuje faul je dána místní sociální normou, vážností a úrovní hry. Nováček na daném hřišti by měl sledovat status quo místní hry a přizpůsobit se. V některých místech se mohou lišit například tato pravidla:

  • Travelling – buď se toleruje, nebo netoleruje krok před a po driblingu. A o kolik je může udělat více kroků po driblingu, nebo nemůže žádný.

  • Hand-checking on defense – v jaké míře je povolen kontakt mezi útočníkem a obráncem

Společným rysem ve streetballu je „pick up game“. Abyste se zúčastnili hry kdekoli na světě, stačí abyste prostě přišli na hřiště, kde lidé hrají a naznačili, že byste si chtěli zahrát. Potom ve chvíli, kdy hra na hřišti skončí si vyberete tým a za­hrajete si. Mnohé hry se hrají do 7, 10 nebo 11 bodů s tím, že se všechny dosažené koše počítají za jeden bod nebo koše do­sažené za trojkovou čárou za body dva a zbytek za jeden. Hráči často volí hru „win by 2“ nebo „win by 3“, což znamená, že tým musí vyhrát o dva nebo tři body. Na některých místech hrají na náhlou smrt. To znamená, že když se hraje do sedmi bodů a vítěz musí dosáhnout o tři body více než soupeř a při devíti bodech je náhlá smrt, tak vítězí ten, kdo dosáhl buď sedmi bodů s rozdílem tří, nebo dosáhne devíti bodů. Nejzná­mější streetballová hra je „3on3“ (tři na tři) na jeden koš, přestože hra „5on5“ na celé hřiště se objevuje taky.

bottom of page