top of page
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

STREETBALL21CZ

logo7.png

Basketbalu a streetballu

Streetballu a jeho alternativ

Najdi hřiště ve svém okolí

Každé hřiště má svá vlastní pravidla a nově příchozí je musí respektovat. Existuje poměrně hodně variant, která se liší dle počtu hráčů, zisku míče, hlášení faulů apod. Zde uvádíme základní pravidla a níže pak další varianty.

Hraje se na jeden koš - tj. na jedné polovině basketbalového hřiště.

 

Tým je tvořen zpravidla ze tří hráčů.

Před zahájením hry se rozhodne losem, komu připadne míč jako první.

Utkání zahajuje obránce podáním míče jednomu z útočníků za „čáru tříbodového hodu“. Stejným způsobem se zahajuje hra po úspěšném koši. Při uplatnění pravidla Make-it Take-it platí, že skórující družstvo zůstává u míče.

Každý úspěšný hod do koše znamená jeden bod. Hody na koš z dálky, podobně jako u tříbodové čary při normální košíkové, se při streetballu počítá za dva body. Hráč přitom nesmí stát nohama na čáře, ale zřetelně za ní.

Po každém faulu nebo při míči v zámezí dostává míč družstvo protivníka, který rozehrává za pomezní čárou.

Po každé změně vlastníka míče musí družstvo míč „vyčistit“ – tj. dopravit za čáru „tříbodového“ hodu, jinak koš, který následuje není uznán a míč bude získává soupeř.

 

Při změně v držení míče spojeném s přerušením hry tzn. např. po autu nebo faulu se nevhazuje zpoza nejbližší pomezní čáry, ale hra začíná z klidu - to znamená dopravením míče za čáru „tříbodového“ hodu a podáním ho bránícím hráčem hráči útočícímu.

 

Fauly hlásí podle dohody buď faulující nebo faulovaný hráč. Očekává se spravedlivý přístup.


Utkání končí po dosažení určitého počtu bodů – běžně se hraje do jedenácti nebo dvaceti jedna bodů.

Pravidla
Hřiště

Interaktivní mapa hřišť a tělocvičen v České republice

bottom of page