Vyhledat
  • streetball21

Počátky streetballu


Přesné datum vzniku streetballu, dříve známému jako "černý basketbal" nemůžeme v minulosti přesně vystopovat. Kořeny má v USA ve Washingtoně D.C. a New York City v raných dobách dvacátého století. Přestože se basketbal stal velmi rychle populární na celém světě, některým minoritám (např. afro-američanům) byl jako profesionálně organizovaný sport zapovězen. V tu chvíli se začínají objevovat skupiny hrající basketbal podle svých upravených pravidel. Jak se zvyšovala populace ve velko­městech po první světové válce, tak rostl i vliv "černého basketbalu". Scéně streetballu dominovaly týmy jako Harlem Renaissance (Rens) a Original Celtics. Ve dvacátých letech byly Rens považováni za nejlepší tým. Hlavní myšlenkou této hry byl projev přirozeného pohybu, který není svázán pokyny tre­néra a danou taktikou týmu. Abychom pochopili vznik street­ballu, musíme pochopit dobu a prostředí ve kterém vznikal. [SBA]


Situaci v první polovině dvacátého století ilustruje tato citace: “‘Jak bychom měli potrestat Hitlera?‘ zeptal se reportér jedné mladé černošské dívky v době, kdy se druhá světová válka chýlila ke konci. ‘Namalujte ho na černo a přivezte ho sem‘, byla její hořká odpověď. To byl následek toho, že se s černochy jednalo jako s podřadnými lidskými tvory, že se jim neustále říkalo ne, nemůžete navštěvovat tuto školu, nemů­žete dostat tuto práci, nemůžete bydlet v tomto domě, nemůže­te sedět v tomto parku na lavičce…Tato situace se ofi­ciálním termínem označovala segregace“. [OCB]


Segregace tedy znamená oddělení černých od zbytku ko­munity a odnímání jim mnohých práv, která platila pro ostatní lidi. V každodenním životě se to projevovalo oddělová­ním života černochů a bělochů. Například školy zvlášť pro černé a zvlášť pro bílé, v autobusech oddělená část pro bělo­chy a pro černochy nebo restaurace odmítající černé zákaz­níky. Tato segregace byla zvláště silná v jižních státech USA. V padesátých letech dvacátého století nejvyšší soud ve Spojených státech uznal například v případu Brown vs. Topeka, že segregace ve školách je nelegální. Ale zákony a změny, které měly zrušit segregaci ve všech oblastech každo­denního života – také kultury a sportu – přicházely velmi po­malu. Významným prvkem mnoha velkých měst v USA jsou černošská ghetta.


zdroje:

  1. Street Basketball Association LLC | History [Online]. c2007, [cit. 4.2.2008]. http://www.streetbasketballassociation.net/content/About-SBA/history.html

  2. O´CALLAGHAN, B. An Illustrated History of the USA. Longman, 1990, 112 s. ISBN9780582749214

  3. VENCL, David. Streetball ve světě a České republice. c2008, <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/7775/mgr_11036.pdf>5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše